اصل BEEF در مکانیک شوت

شهریار مقدمی

یکی از نکات مهم در شوت زدن رعایت مکانیک شوت است.

منطقه رنگی – خارج از استیل شوت زدن که هر فردی شکل شوت زدن خاص خود را دارد، بازیکنان بخصوص در رده پایه برای اینکه بتوانند بهتر شوت بزنند باید مکانیک آن را به خوبی رعایت کنند. اصل BEEF یکی از رایج‌ترین و اساسی‌ترین اصول در شوت زدن به حساب می‌آید که تمامی بازیکن تازه وارد در رده‌های پایه بسکتبال باید آن را به خوبی فرا بگیرند.

واژه BEEF مخفف چهار واژه Balance (تعادل)، Eyes (چشم‌ها)، Elbow (آرنج) و Follow Through (تا انتها دنبال کردن) است.

Balance (تعادل): تعادل در بسکتبال بسیار مهم است و هر بازیکن باید بداند که در هر شرایطی چگونه به تعادل برسد. برای شوت زدن می‌بایست پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز و زانوهای خود را خم کرد؛ اصطلاحا فرد باید روی پاهای خود بنشیند تا تعادل برای او حاصل شود. این نکته را در نظر داشته باشید که بازیکن وقتی بر روی پاهای خود می‌نشیند زانوهایش نباید از پنجه پاهایش جلوتر برود و اصطلاحا فرد باید به عقب بنشیند. ضمن اینکه بازیکن باید تیلت خلفی لگنی (Posterior pelvic tilt) داشته باشد. یعنی لگن باید حول محور ران به عقب چرخیده شود.

Eyes (چشم‌ها): یک بسکتبالیست باید همیشه هدف خود را با چشمانش دنبال کند. در شوت زدن هدف حلقه بشمار می‌رود. از همین رو بازیکن باید در هنگام شوت زدن تمام وقت به حلقه نگاه کند و هدف خود را تشخیص دهد. با دیدن حلقه بازیکن می‌تواند مقدار نیرویی که باید به توپ وارد کند تشخیص دهد و توپ خود را تا جایی که امکان دارد مستقیم به سمت هدف که همان حلقه است، روانه کند.

Elbow (آرنج): در هنگام شوت زدن بسیار مهم است که آرنج شما زیر توپ قرار گیرد. اگر آرنج جلوتر از توپ باشد زاویه دست از ۹۰ درجه کمتر خواهد شد و اگر آرنج عقب تر از توپ باشد زاویه دست از ۹۰ درجه بیشتر خواهد شد. پس بسیار مهم است که آرنج کاملا زیر توپ قرار بگیرد تا دست زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.

Follow Through (تا انتها دنبال کردن): به فرایند باز کردن دست و شکاندن مچ به سمت سبد بسکتبال Follow Through گفته می‌شود. این فرایند علاوه بر اینکه موجب چرخش به عقب یا همان Backspin توپ می‌شود بلکه باعث خواهد شد تا شوت زننده تسلط و کنترل بیشتری روی توپ داشته باشد.

 

شاید برایتان این نکته جالب باشد که با تمرین شوت شما پاس دهنده خوبی هم خواهید شد. از آنجایی که برخی از مربیان شوت را پاس دادن به حلقه توصیف می‌کنند و هم در شوت زدن و هم در پاس دادن هدف رساندن توپ به نقطه مورد نظر است، تقویت مهارت شوت زدن و تشخیص هدف موجب تقویت مهارت پاس دادن هم خواهد شد.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که شوت زدن با مکانیک صحیح فرایند شوت‌زنی را راحت تر خواهد کرد. بازیکن می‌بایست تا جایی که می‌توانند شوت صحیح را تمرین کنند تا بتوانند به یک شوت‌زن خوب و ماهر تبدیل شوند. از این موضوع نباید غافل شد که در صورت تکرار هر کاری مغز شما اصطلاحا شرطی خواهد شد و آن کار با سرعت و مهارت بهتری انجام خواهد شد.

اخبار پیشین

اخبار بیشتر