قصد دارید برای چه تیمی مربیگری کنید؟

شهریار مقدمی

این بسیار مهم است که مربی وقت بگذارد تا پی ببرد که قرار است چگونه تیمی را مربیگری کند.

منطقه رنگی – برای همین مربیان می توانند از راهنمایی زیر که توسط FIBA WABC (World Association of Basketball Coaches) ارائه شده است کمک بگیرند:

آیا این یک تیم مینی بسکتبال است؟ تیم کودکان است؟ تیمی برای روحیه بخشیدن به بازیکنان جوان است؟ یا تیمی تراز اول؟

تیم متعلق به چه سازمانی می‌باشد؟ آیا یک تیم مدرسه است؟ آیا یک باشگاه است؟ چه نوع مدرسه یا باشگاهی است؟

بازیکنانش چقدر خوب هستند؟ تجربه بازی بازیکنان چقدر می‌باشد؟ بازیکنان چه پتانسیل و توانایی‌هایی دارند؟

بازیکنان برای چه بازی می‌کنند؟ برای تفریح و سرگرمی؟ برای بودن با دوستان خود؟ برای آموختن و پیشرفت در بسکتبال؟

دانستن هر یک از این سوالات به مربی کمک می‌کند تا متوجه شود که این مجموعه چگونه تیمی است. ضمن اینکه این موارد موجب خواهد شد تا مربی از مشکلاتی که ممکن است به دلیل انتظارات مختلفی که خود مربی و یا بازیکنان (یا حتی والدین) دارند، دوری کند.

یکبار که مربی متوجه شد در این نوع تیم باید چگونه مربیگری کند، باید با برقراری ارتباط با بازیکنان انتظارات خود را از آنها بیان کند.

در زمینه مربیگری رده‌های پایه (بخصوص زمانی که بازیکنان در دوران کودکی به سر می‌برند) علاوه بر نکات بالا باید به برقراری ارتباط با والدین هم اشاره کرد که موضوعی بسیار مهم است.

مربی در تمرینات رده‌های پایه مسئول است که به بازیکنان کمک کند تا در دو بخش ورزش و روابط اجتماعی پیشرفت کنند. ضمن اینکه مربی نباید به دست آوردهای کوتاه مدت قانع و راضی باشد.

با توجه به مطالب بالا، مربیان باید بطور کلی برای تیم تصمیم بگیرند تا بتوانند یک تیم خاص همراه با بازیکنانی با انگیزه بالا تشکیل دهند.

منبع: FIBA WABC

ترجمه: شهریار مقدمی

اخبار پیشین

اخبار بیشتر